• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Hur ska vi då undervisa dem? Från en Handelslärares perspektiv.

Trodde att vi hade sett färdigt av övervärderande banker för ett tag framåt. Men icke. Nu har de dessutom övervärderat sig själva.

Som universitetslärare just på Handels i Stockholm tänker jag, och många av mina kollegor, mycket på vad vi lär ekonomstudenterna. Under första halvan av vårterminen undervisade jag i grundkursen i Ledning och Ledarskap som är obligatorisk för alla på Handels. Kursen handlar såväl om bolagsstyrning som om enskilt ledarskap Vi hade föreläsningar om etik och i alla fallstudier som studenterna fick läsa, lösa och diskutera, hade vi en moralisk och etisk aspekt. Och studenterna är varken omoraliska eller dumma. Alla jag har träffat på kan skilja rätt från fel och kan resonera kring detta i förhållande till exempelvis bolagsstyrning  och ledares ansvar.

Så vad händer när studenter (några få, men ändock) blir finansanalytiker och styrelseproffs? Uppenbarligen händer det om och om igen i näringslivet. Är det girighet? Är det fartblindhet?

Kan vi lära dem mer? Injicera etik? Vi gör mycket redan, men kan säkert göra mer i utbildningen.

Men jag tycker att det är viktigt att när ett företag och dess ledning missköter sig, då ska det få konsekvenser. Det är bra att Fi har tagit tag i HQ Bank. Om studenter - och alla som arbetar med ekonomi - ser att det inte är OK att missköta ett företag - har vi större chans att hindra att det återupprepas.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/minns-vilka-som-har-ansvaret_5222247.svd

http://di.se/Default.aspx?pid=213630__ArticlePageProvider

http://di.se/Default.aspx?pid=213615__ArticlePageProvider

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hq-bank-tvangslikvideras_5216583.svd

http://www.e24.se/business/bank-och-finans/hq-bank-tvangslikvideras_2264735.e24

http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article802851.ece?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.expressen.se/ekonomi/1.2114765/hq-bank-tvangslikvideras?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.dn.se/ekonomi/hq-topp-larmade-ingen-lyssnade-1.1161480

http://www.dn.se/ledare/signerat/hq-bank-risk-utan-granser-1.1162126

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sa-gick-det-till-hqs-dramatiska-helg_5222243.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/bankrusning-skulle-satta-hq-i-konkurs_5223807.svd

Ödmjukhet Bildt!

Tänk vad tyst det är i media idag om gårdagens debatt i Agenda mellan Bildt och Eliasson! Media verkar märkligt ointresserad av globala frågor i valdebatten. Just denna debatt mellan de två giganterna var dessutom osedvanligt trist. Tjafsigt, är väl bästa ordet. Ingen av dem kom ut särskilt väl. Eliasson kände sig tvungen att vifta med ett protokoll, och Bildt sa flera gånger att han minsann varit både här och där. Vid ett tillfälle talade han om ett särskilt land, och slängde till Eliasson "...jag vet inte om du varit där". Så onödigt. Eliasson är väl en av de svenskar som rest mest och är insatt i flest konflikter i världen. Härskartekniker som det här, faller alltid tillbaka på en själv.

Jag har träffat både Bildt och Eliasson och tycker båda är bra debattörer och båda står på djup kunskap. Just därför blev det desto löjligare när de båda tuppade sig inför varandra och försökte göra ned varandra. Tråkig debatt som inte kom att handla om sakfrågan, vilka två varianter av utrikespolitik vi kan välja på, utan snarare om personfrågor.  

http://www.expressen.se/nyheter/1.2114686/bildt-de-rodgrona-har-kohandlat-med-ohly?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7693953.ab

http://svt.se/agenda/

Tal om solidaritet

Tal hållet vid Tällberg Foundations "En dag för framtiden" den 28-de augusti 2010. Dag Hammarskjölds minnesfon arrangerade "Talarhörna om solidaritet". Jag inledde med talet du kan läsa nedan. Efter följde en rad namnkunniga föreläsare, såsom Maria Leissner och Jan Eliasson. 

Jag bankar med skon i talarstolen.

 I oktober 1960, nästa månad 50 år sen, bankade Nikita Chrusjtjov med skon så här i upprördhet. I FN:s generalförsamling hade han och Sovjetunionen lagt ett förslag om att ersätta generalsekreteraren med en trojka av länder. Argumentet var att ingen människa kan vara neutral, och därför bör generalsekreteraren bort. Han anklagade sittande generalsekreterare Dag Hammarskjöld för att vara ombud för imperialistiska stater, och uppmanade Hammarskjöld att avgå. Och om inte Hammarskjöld själv fann mod nog att avgå på ett ridderligt sätt, så skulle det nog lösas på annat sätt.

Hammarskjöld satt tyst under anklagelserna. Men svarade sen med eftertryck:

 ”Det är inte Sovjetunionen eller för den delen någon av de andra stormakterna som behöver FN för sitt skydd; det är alla de andra… I detta sammanhang talade Sovjetunionens representant om mod. Det är mycket lätt att avgå; det är inte så lätt att stanna kvar. Det är mycket lätt att böja sig för en stormakts önskan. Det är en annan sak att göra motstånd.”

 När Hammarskjöld sa att han skulle stanna på sin post jublade församlingen. Och Chrusjtjov bankade med skon i protest.

Historien om Chrusjtjov och Hammarskjöld handlar om solidaritet; det är utifrån tanken om solidaritet som Hammarskjöld argumenterar.

Jag heter Lena Lid Andersson. Jag jobbar med Dag Hammarskjölds minnesfond och är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Några år av mitt liv har jag ägnat åt att forska kring ledarskapet i FN och åt Dag Hammarskjöld. 

Det här med solidaritet, vad är det för något? Jag tog en etymologisk ordbok till hjälp. Här står det att solidaritet står för ”gemensam, ömsesidig ansvarighet”. Det kommer av en latinsk handelsterm in solidum som står för gemensamt ansvar för helheten, att alla har ansvar för en, och en för alla.

Alla har ansvar för en. En har ansvar för alla. Här tänkte jag göra en jättelång paus så att det fick sjunka in. För nu byter jag spår lite.

Tänk att hälften av Sveriges riksdagsledamöter skulle vara nominerade av Hells Angels. Den jämförelsen gjorde Fredrik Segerfeldt i en debattartikel i Svenskan för en månad sen. Han menar att FN är precis så. Nära hälften av medlemsländerna i FN klassas inte som politiskt fria, och han menar att FN präglas av inkompetens och korruption. Inte är FN perfekt. Jag är rädd för att det ligger mycket i den kritik som Inga-Britt Ahlenius har gett FN och sittande generalsekreterare nu när hon avgått. Men jag tror ändå att Segerfeldts lösning är farlig. Han vill nämligen att FN precis som EU ska ha villkorat medlemskap. Då skulle FN bli en samarbetsorganisation för de länder som redan har demokrati, som redan följer mänskliga rättigheter.

 Här i Sverige är debatt och demokrati självklart. Att ställa sig upp i en talarhörna och prata är inte farligt. Igår kom jag hem från Ryssland. Jag är där ett par gånger om året och undervisar ryska chefer. Min hjärna är väldigt full av vårt politiska val som närmar sig. Så jag försökte prata med dom om det på fikaraster. Men det blir väldigt ensidigt. Det går inte att diskutera politik. Debatt och demokrati är inte självklart i många länder. Det är också svårt att diskutera FN i Ryssland. Vi har helt olika inställning.

 Det finns två grundläggande olika synsätt man kan ha på FN. Det finns teoretiska begrepp för dessa två, men Dag Hammarskjöld beskriver dem väldigt bra i det som har kallats hans testamente, det förord han hann skriva till FN:s årsrapport för 1960-61 innan han gick bort. Hammarskjöld skriver att ett sätt är att se FN som ett statiskt konferensmaskineri där länder kan träffas och prata. Det andra är att se FN som en stark organisation i sig. Det här synsätten kommer ur federationens eviga problem – är det medlemmen eller kollektivet som är det viktiga?

 Hammarskjöld företrädde själv iden om FN som en stark, självständig organisation. Men han var inte naiv. Han var medveten om bristerna. I en anteckning som senare kom att ges ut efter hans död i Vägmärken skriver han till sig själv. ”Det är en idé du tjänar”. FN som organisation har brister. Men FN som idé är värd att kämpa för. För FN kan vara ett verktyg för solidaritet.

 Jag tycker att man förstår varför i Hammarskjölds tal till Chrustjov:

 Solidaritet är till för de små och svaga. Det är lätt att hålla med majoriteten, med de starka. Men det är inte de stora som behöver solidaritet. Det är de mindre. Nu är det tur att jag säger det här på svenska, så jag inte säger ”small people”. Men det är de mindre, de svaga, vi behöver hjälpa. Därför behöver också de vara med i FN.

 Solidaritet kräver mod. För när det gäller att gå emot majoriteten och stå emot, ja, då krävs det mod. Och kanske också motstånd, som Hammarskjöld säger. Att vara solidarisk kan också handla om att göra motstånd. Att inte ge efter.

 Solidaritet handlar om integritet. Just integritet var Hammarskjölds ledord. Och att få mod, erbjuda motstånd, kräver integritet. Att tro på sin egen övertygelse, inte låta sig påverkas. 

 Solidaritet handlar om en idé som vi behöver tjäna. Därför måste vi stå på oss, även om någon blir så arg så dom måste slå skon i bordet när vi står på oss. Att gå tillbaka till det solidaritet betyder: gemensamt ansvar. Solidaritet är alla för en, och en för alla. Det är det som FN måste vara. En för alla, alla för en.

http://www.dhf.uu.se/events/public-events/speakers-corner-on-solidarity-in-our-time/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fn-praglas-av-inkompetens-och-korruption_5066075.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3867309

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7509316.ab

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-topprevisor-kritiserar-fn-ban_5019899.svd

http://www.dn.se/nyheter/varlden/svensk-topprevisor-kritiserar-fn-ban-1.1140604

http://www.tallbergfoundation.org/Default.aspx?tabid=929

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram