• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Vad kan Dag Hammarskjöld lära oss idag?

När Kofi Annan inte visste vad han skulle göra i en situation tänkte han “Vad skulle Dag göra?”. I den här föreläsningen lär du känna Dag Hammarskjölds liv och ledarskap. Föreläsningen handlar också om hur vi ser på Dag Hammarskjöld idag, och vad vi kan lära oss av honom.

Välkommen den 22 september kl 18.30 till Vasasalen, Uppsala Slott.

 Lena_lid_fredsmuesum_poster

Att förhandla om folkmord - inledningens betydelse

"Sovereignty means responsibility!"

Francis Deng, UN Special Adviser for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities, höll fredagen den 10 september årets Dag Hammarskjöld föreläsning i Uppsala, i närvaro av såväl Kronprinsessan som en universitetsaula fylld med studenter.

Det som fastnade hos mig i Dengs tal var delen om hur han kommunicerar och förhandlar med stater som inte respekterar mänskliga rättigheter, eller till och med förföljer människor. Hans grundtes var att suveränitetet innebär ansvar! Att vara en självständig stat medför också skyldighet gentemot sina medborgare.

De första fem minuterna i ett möte  med en sådan stat, förklarade Deng är de viktigaste, det är då han "state his approach"; hur en självständig stat är just det, men att det innebär att ta ansvar för sina medborgare. Och gör inte staten det, då kan det internationella samfundet reagera, och kommer också att göra det.

Efter föredraget fick publiken ställa frågor, och Deng svarade genom att ge exempel och kommentera. Den intressantaste var hur Deng kan vara explicit i sin kommunikation, utan att bli konfronterande. Deng svarade att det naturligtvis är oerhört svårt; att vara harmonisk mot en part som beter sig illa. Då är det svårt att klara sig utan kontroverser, men så länge en konstruktiv dialog pågår får det vara så.

http://www.un.org/sg/senstaff_details.asp?smgID=137

http://www.dhf.uu.se/events/public-events/the-dag-hammarskjold-lecture-2010/

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uu/pressrelease/view/uns-francis-deng-to-give-this-years-dag-hammarskjoeld-lecture-462289

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram