• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Påverkar social media politik? Påverkar social media ledarskap?

I somras började jag på allvar fundera på social medias betydelse för ledarskap. I Almedalen funderade jag på social media och politik. Påverkar social media politik? I somras och i höstas svarade jag nog nej på den frågan. Det går naturligtvis inte att mäta om eller hur mycket betydelse det har. Men jag kunde inte se att det som hände på social media påverkade varken det som hände i Almedalen eller valet i september. Snarare reflekterade social media det som hände i Almedalen eller i september.

Nu är jag inte alls så säker på om svaret är nej. Jag tror visserligen att Wikileaks avslöjanden är överskattade. Men påverkar, det gör de.

Påverkar social media ledarskapet? Här är jag däremot ganska säker. Social media kan vara en plattform för att utöva sitt ledarskap. Det går fort och når många. Och social media är en fristad för politisk inkorrekthet. Åkessons reaktion på självmordsbombaren i Stockholm på twitter avslöjar hans värderingar; vad var det jag sa - äntligen.

http://mirror.wikileaks.info/

En liten organisation med stora ambitioner, rik på nätverk

Sedan september arbetar jag en dag i veckan tillsammans med  Dag Hammarskjöld Foundation.

Dag Hammarskjöld Foundation drivs av, som min kollega Dorrit Alopaeus-Ståhl uttrycker det - ett litet sekretariat med stora ambitioner. Organisationen är också rik på nätverk och kontakter. Efter ett par månader här är jag så imponerad av vad man kan åstadkomma med rätt inställning, bra kontakter och vilja!

Igår hade vi glögg då ett 40-tal människor från vårt nätverk kom för att önskas och önska god jul, samt fira lanseringen av några av de senaste publikationerna och projekten.

http://www.dhf.uu.se/

Verkligheten är inte regisserad

Den 14-de december uppträdde jag tillsammans med Stockholms Improvisationsteater inför 130 verksamhetschefer från Tyresö kommun. Det är alltid så spännande att se vad som händer på scenen! Jag är ju van vid att illustrationer, exempel och fallstudier är regisserade. Att jag vet vad som ska hända och att det är reaktionerna från publiken som är oförutsägbara och nya. Men här är både det som händer på scenen och reaktionerna nya och oförutsägbara. Att publiken dessutom är med och påverkar det som händer på scenen är också spännnade. Det som fastnade mest i detta möte, är då vi spelade arbetsplatsträffar. Hur får man som chef till ett bra möte, där alla känner sig delaktiga och där alla deltar här och nu, istället för vädra åsikterna efteråt?

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram