• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Att leda eller inte leda FN... Välkommen på seminarium!

På måndag arrangerar Dag Hammarskjöld Foundation och UF ett seminarium med Niklas Ekdal och Inga-Britt Ahlenius om ledarskapet i FN. Jag intervjuade Inga-Britt i min avhandling och Niklas intervjuade mig för boken. What goes around comes around...

Välkommen!

poster

Inte den bästa, utan den flest har minst emot. Välja eller utse ledare?

Ska man välja eller utse en partiledare?

S har nu äntligen utsett en partiledare, vilket har blivit någon av en fars i media. Läckor, smutskastning och rykten om påverkan. För att utse någon måste man kompromissa, nå konsensus. Detta har i S fall inte varit särskilt snyggt. Och det har varit en ganska tråkig debatt om vem som är rätt person, snarare än vad som är rätt politik för S.

Det här sättet antar jag att man väljer därför att  man vill slippa att kandidater kampanjar, slippa att de som röstat mot en kandidat sen ändå måste finna sig i att bli ledda av någon de inte röstat på.

Mp väljer en ledare. Hugade säger att de är intresserade, och därefter kan man diskutera vilken politik de vill att Mp kan stå för. Genom ett val har alla chans att lägga sin röst på den de tycker passar bäst, den som skulle föra partiet vidare med rätt politik.

De här två exemplen borde lära partierna något. Att välja med konsensus ger samma effekt som när man väljer generalsekreterare i FN. Istället för att rösta fram den som är bäst lämpad, får man genom påtryckningar och rävspel till slut utse den som flest har minst emot.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/presskonferens-med-s-valberedningen_5997135.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juholt-foreslas-bli-ny-s-ledare_5996861.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-far-visa-upp-spelad-enighet_5996131.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slutenheten-inom-s-leder-till-otydlighet_5993229.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/juholt-sager-ja-till-s-ledarrollen

Utbilda diplomater

Jag har, som en del av mitt arbete på Dag Hammarskjöld Foundation, varit med som arrangör och föreläsare för diplomatprogrammet. Under ett år går ett 14-tal blivande diplomater som trainees vid UD. Praktik och teori blandas under året och efteråt väntar placering inom UD:s verksamhet (efter prövning). Det är svårt att komma in på programmet och föga förvånande är det imponerande CV på de deltagarna jag fick möta. De var inte bara meriterade, utan också trevliga och skärpta. Det blev verkligen bra diskussioner!

Första tillfället kom diplomatprogrammet till Uppsala. På förmiddagen höll Henning Melber och jag ett seminarium om vad vi kan lära oss idag av Dag Hammarskjöld med fokus på etik och värderingar. Styrkan med Hammarskjöld var bland annat att han inte bara kommunicerade olika värderingar, utan också agerade efter dem och institutionaliserade dem som verktyg i FN. Han var på detta sätt konsekvent i sin etik, något som vi absolut kan lära oss av även i dag. I en utvärdering av föreläsningen fick vi kommenteraren ”Äntligen värderingar”. Det är min djupa övertygelse att vi måste pratar värderingar om utbildning också ska bidra till bildning och utveckling. Inte i formen att ”dygdeetik är en form av moralteori som….” utan också om det personliga förhållande t till värderingar.

På eftermiddagen i Uppsala följde jag med gruppen på två besök. Först till Fredsmuseum där vi under ledning av verksamhetschef Jesper Magnusson spelade ”Minister för en dag”. Ett säkerhetspolitiskt rollspel framtaget i samarbete med Folk & Försvar där deltagarna får styra olika länder i en påhittad region. De olika länderna har en rad förutsättningar och dessutom händer saker via spelet som vi som styr länderna får reda på i olika nyhetssändningar. Ett spännande spel! Förstår att Fredsmuseum är populärt som utbildningsinslag.

Nästa besök var hos professor Peter Wallensteen på Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Wallensteen berättade om det intressanta UCDP (Uppsala Conflict Data Program). Här samlas information om de olika konflikter som pågår runt om i världen. Vad räknas som konflikt, hur ser utvecklingen ut i världen?  http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/

Vid det andra tillfället som gick av stapeln förra veckan åkte jag till UD:s lokaler och träffade gruppen igen för att föreläsa om ”Internationellt värdebaserat ledarskap”. Gruppen är nu inne i slutfasen av teoribitarna av utbildningen och närmar sig nu mer praktiktid. De har alla en chef, kommer ha en chef och många av dem kommer säkerligen bli chefer runt om på konsulat och ambassader. Så hur är man då en bra chef? Jag fascinerades, ännu en gång, av hur vi gärna ger exempel på chefer som vi har haft när jag efterlyser goda exempel. Varför är aldrig den chef vi har nu den bästa vi haft? Det blev goda diskussioner också här om hur man är en bra ledare, vilka föreställningar vi har om chefer och ledare och hur en grupp s och individs motivation påverkas av en bra respektive mindre bra chef.

Jag önskar alla deltagarna i DIP 2010/2011 lycka till i sina värv! Ni har ett viktigt arbete i att representera Sverige!

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2722/a/39401

http://www.dhf.uu.se/

http://blogg.ud.se/blog/2010/11/11/hur-far-man-jobb-pa-ud/

http://blogg.ud.se/blog/2010/09/07/inlagg-om-bl-a-forkortningar/

http://www.regeringen.se/sb/d/12669/a/158180

http://www.pcr.uu.se/

http://www.pcr.uu.se/about/staff/wallensteen_p/

http://www.fredsmuseum.se/

Underkategorier

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram