• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Löfven uppmärksammar Ingvar Carlsson och Lisbeth Palme som sitter framför honom i inledningen, något som börjar bli en tradition. Det är smart – ett sätt att knyta an till tradition och socialdemokratisk historia. På det sättet kan man bygga sin egen trovärdighet – genom att knyta an till andra ledare.

Löfven fortsätter att prata om annat som värmer Löfvens hjärta, det är när människor utvecklas, och radar upp en rad exempel. Istället för att som politiker vanligen gör – att prata om ”Karin, 48” räknar han upp mer kända exempel som är lätta att kolla upp. Det uppskattar jag retoriskt, som tröttnat på de här uttjatade sättet att ge exempel.

Löfven fortsätter genom att prata om sig själv och sin uppväxt. Att ha gått från att ha ingenting till att få allting – tack vare samhället och de föräldrar som adopterade honom. Det är känslomässigt och starkt.

Löfven pratar därefter om begreppet ”utvecklingsmoral”, som ska vara grunden för den politik som ska komma, t ex att satsa på rehabilitering istället för utförsäkring.

Detta är ett tal som vill föra samman och sikta framåt. Skapa sammanhållning mot framtiden. Vi ska inte tänka i vi och dom, som i stad eller landsbygd, och han använder begrepp som ”hela Sverige”; ”vi ska bli främst i den globala ekonomin” och ”Sveriges fattigaste kvinnor ska bli vinnarna”. Han försöker också ena oss genom att trycka på hur stolta vi ska vara exempelvis över teknikföretagen. Löfven pratar i avsnittet om utbildning om Magnus Härenstam och betydelsen av ”Fem myror”. Löfven skapar sammanhållning genom att anknyta till denna symbol, som verkligen sitter i den svenska ryggmärgen. Löfven pratar om hur Sverige ska ta ”ledartröjan” när det gäller klimatfrågan. Han pratar också om hur Sverige kan/ska/är bli betydelsefullt i världen – en anknytning till Palmes tid – både genom vårt sätt att agera i världen, men också i hur vi hanterar den värld som kommer till Sverige.

Min favorit ikväll är när han också visar en smula självdistans och samtidigt skapar trovärdighet för sig själv, och dessutom drar ned kvällens skratt. Löfven berättar hur han sett studenter från Yrkeshögskolan åka studentflak med följande ord på sidan av lastbilen: ”Om Löfven kan bli statsminister efter en svetsarutbildning, då finns det hopp för oss också”!

Detta är ett känslomässigt och högt satsande tal. Detta för att han använder många starka exempel, inte minst sin egen bakgrund, men främst för att han satsar på ena Sverige och satsa framåt. Det är stora ord och högt satta mål i kvällens tal, till exempel när han lyfter upp hur stolta vi ska vara över Sverige som tekniskt världsledande. Det är hög svansföring i kvällens tal! Löfven försöker med detta tal verkligen att bli en stor svensk politisk ledare, en landsfader som enar landet och siktar framåt.

Löfven nämner inte Sd eller går inte heller i polemik mot andra partier i oppositionen, bara mot tidigare politik. Löfven pratar istället om politiken utifrån sitt eget perspektiv. Det är intressant, och också klokt om man tänker kommunikativt strategiskt, att fokusera på vad man ska göra nu, och satsa på att ena Sverige.

http://www.svd.se/lofven-forsoker-bli-en-stor-politisk-ledare

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram