• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Först och främst - alldeles för lite! SvD har gjort en associationsanalys av de olika partiernas uttalanden kring EU, dvs kartlagt vilka ord som används i samband med EU i debatter i riksdagen.

Läs mer här:

#svdval2014

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-sakfragor-nar-politikerna-pratar-om-eu_3579910.svd

Min egna längre reflektion kommer här:

Folkpartiets EU-affischer är både sämst och bäst. Marits ”Bäst tant för jobbet” är den bästa, de gula som bara säger ”Ja till Europa” är de sämsta. Har de återanvänt sina affischer från 1993? Vi ÄR redan med i Europa, dvs EU. Tyvärr är EU-debatten och EU-kampanjen ännu inte i sakfrågorna, utan snarare fortfarande för och emot EU. Det tycker jag märks också i undersökningen om orden – de ord som är vanligast av alla bland alla partier handlar om EU:s uppbyggnad i sig – alltså, länder, union och medlemmar. Handlar inte alls om några sakfrågor eller politiska sakfrågor. Ett ord som förekommer ofta är samarbetet/samarbete och gemenskap, det säger också något om EU, vad EU är viktigt för.

En sak som verkar ha hänt över tid är att det ändå blivit något mer fokus på sakfrågor och faktiskt politik. Till exempel ”elmarknad” hos Centern 06-14; ”kolet” hos Folkpartiet; ”nicefördraget” hos Kd; ”asylsystem” hos Moderaterna; ”utvecklingsbanken” hos Mp; ”centralbanken” hos S; ”2020-strategin” hos Sd och ”lavaldomen” hos V.

Orden säger också en hel del om partiernas politik och attityd till EU. Särskilt tydligt är det i Sd, med ord som överstatlighet, makt, hyckleri, byråkratier. Tydligt också hos V tex med ”kollektivavtalsmodelllen”. Centerns ”smalare och vassare” i både 06-14 och 98-06 är också lite roligt – säger något om den politik de vill föra.

Däremot har sakfrågorna och de olika partiernas intressen inte slagit så starkt ut. Jag hade förväntat mig att C kunde haft ord som landsbygd med, och är det inte märkligt att Mp inte har ord som klimat eller miljö på populärast-listan? Det är det förresten inget parti som har.

Andra ord jag saknar överlag är: jobb/arbete och utbildning. De finns inte med någonstans för något parti. En annan sak som slår mig att är att S säger Malmström så ofta. Varför?

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram