• FÖRELÄSA

  FÖRELÄSA

  "Det är inte bara kunskap eller en position som är makt, det är också förmågan att föra fram sin kunskap och symbolisera positionen man har. Det är därför retorik och kommunikation är en så viktig aspekt av makt och ledarskap". Lena Lid Falkman är forskaren på Handelshögskolan i Stockholm som inriktat sig på just ledarskap, organisation och kommunikation.
 • FORSKA

  FORSKA

  "Att använda teknikens möjligheter som en individ eller en organisation, handlar inte bara om att ha ett virtuellt möte istället för ett fysiskt. Både forskningen, de fallstudier vi gjort och den praktiska erfarenheter vi har, visar gång på gång att det också påverkar hur flexibelt ..." Det är detta vi berättar om i boken "Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation" (Liber, 2014)
 • ANALYSERA

  ANALYSERA

  "Det är viktigt för mig som forskare att delta i samhället och bidra med mina kunskaper. Därför ställer jag upp i media och föreläser för myndigheter, institutioner, nätverk och företag." Lena Lid Falkman har blivit en populär föreläsare och rådgivare, med högsta betyg på föreläsningar t.ex. från konferensen Nolldistans av Telekom Idag och Framtidens Kontor av Ability Partner.
 • 1
 • 2
 • 3

OBS! Hemsidan lenalidfalkman.com är min, och inte lenalidfalkman.se.

Som tidigare nämnts på bloggen, så har jag tillsammans med åtta forskare och tre företag - Microsoft, Vasakronan och WISE Group, fått medel för att studera Innovativ Organisering av Vinnova - i vårt fall "Framtidens Kontor - Aktivitetsbaserade Arbetsplatser". I denna veckas DN Insida står det om dessa arbetsplatser. Idag om Microsoft som ett lyckat exempel på detta. Vårt forsk projekt nämns. Idag sitter jag och förbereder nästa veckas heldagsträff med hela projektgruppen. Roligt att jobba med något som är så högaktuellt!

http://www.dn.se/insidan/hogarna-av-saker-bidrog-bara-till-att-min-stress-okade/

Så, vad är då aktivitetsbaserade arbetsplatser? Grundtanken är att arbete inte längre är en plats eller en tid. Det är olika aktiviteter, där en viktig aktivitet är möten.

Ett aktivitetsbaserat kontor är alltså skapat för dessa olika sorters aktiviteter. Det är fri sittning, man har inte speciella platser, inte ens VD eller cheferna. Det finns områden som är tysta, där man kan arbeta fokuserat utan att störas. Det finns områden där det är livligare med musik och möten. Så finns det många olika mötesrum, för små och stora möten, för kreativa eller formella möten och så vidare. Grunden i detta är teknik, plats och människa. Alla dessa tre måste fungera för att detta nya arbetsliv ska fungera. Jag är särskilt intresserad av tekniken. Hur överförs den sociala kontakten till internet? Hur håller cheferna kontakt med sina medarbetare via tekniken? En del av detta nya arbetssätt är ju det flexibla arbetandet - man kan arbeta varifrån som helst - när som helst ifrån. Hur håller man då mål och styrning på allas arbete?

 

Årets almedalsbloggare 2011

Forskarblogg

Retorik! Ledarskap! Social media! Nyheter! Politik! Näringsliv! Populärkultur! Det här är inte en blogg om vad jag äter till middag. Det är inte en blogg med bara åsikter. Det här är en blogg med reflektioner och analyser av sådant som händer! Jag är forskare och föreläsare och ser bloggandet som en del av den tredje uppgiften - att delta i debatten i samhället. Välkommen!

Twitterflöde

Instagram